Oprava vozovky Mladoboleslavská MČ Praha-Vinoř 11/2021

9. 11. 2021

Vážení spoluobčané,

zde jsou podrobné informace o plánované opravě ulice Mladoboleslavská a to od okružní křižovatky k Vinořskému zámku.

Harmonogram prací Mladoboleslavská – oprava vozovky, Praha 9 v termínu: 15.11. – 29.11.2021 

1, etapa – směr z Prahy 

15.11.2021 Frézování vozovky tl. 10 cm (případná sanace) 

16.11.2021 Dobourání asfaltu, sanace vozovky a zastávky BUS 

17.11.2021 Sanace zastávky BUS 

18.11.2021 příprava vozovky pro pokládku asfaltových vrstev 

19. – 20.11.2021 Pokládka asfaltových vrstev 

21.11.2021 Rektifikace kanalizačních poklopů 

2, etapa – směr do Prahy 

22.11.2021 Frézování vozovky tl. 10 cm (případná sanace) 

23.11.2021 Dobourání asfaltu, sanace vozovky a zastávky BUS 

24.11.2021 Sanace vozovky 

25.11.2021 příprava vozovky pro pokládku asfaltových vrstev 

26. – 27.11.2021 Pokládka asfaltových vrstev 

28.11.2021 Rektifikace kanalizačních poklopů 

29.11.2021 VDZ 

Harmonogram je vytvořen za předpokladu, že se v průběhu rekonstrukce nevyskytnou další nutné práce v podkladu vozovky, které v tuto chvíli nejsme schopni předpokládat a za předpokladu příznivého počasí. 

Popis stavby: 

Rekonstrukce vozovky Mladoboleslavská v rozsahu od okružní křižovatky Chaltická po autobusovou zastávku Vinořský zámek která bude probíhat v termínu od 15.11.2021 od 9:00 do 29.11.2021, bude rozdělena do dvou etap. 

I. etapa směrem z Prahy začne 15.11.2021 v 9:00 po zklidnění pondělní dopravy do města. V této etapě bude odfrézováno 10 cm původní asfaltové vrstvy. V případě nevhodného podkladu budou provedeny další sanace podkladu. Dále bude vysanována autobusová zastávka do hloubky 40 cm pod vyfrézovanou vozovku a nevhodná skladba bude nahrazena vrstvou štěrkodrti v tl. 20 cm a vrstvou KSC o tloušťce 20cm. Dále budou rektifikovány veškeré povrchové znaky inženýrských sítí a v celém pruhu budou nově položeny dvě vrstvy asfaltu. 

II. etapa směrem do Prahy začne 22.11.2021. V této etapě bude odfrézováno 10 cm původní asfaltové vrstvy. V případě nevhodného podkladu budou provedeny další sanace podkladu. Dále budou rektifikovány veškeré povrchové znaky inženýrských sítí a v celém pruhu budou nově položeny dvě vrstvy asfaltu. Po pokládce asfaltových vrstev bude nově vybudovaná komunikace opatřena novým vodorovným značení v barvě. Vodorovné značení v plastu bude realizováno za vhodného počasí na jaře 2022. 

V přílohách jsou výkresy dopravních opatřeních, zejména vedení objížděk, rušení i stanovaní jednosměrek, posunout zastávky MHD a další informace.

B.1

D.1.1

D.2.1

D.2.3

D.2.2

C.2.4

C.2.3

C.2.2

C.2.1

C.1.1

 

Vytvořeno z materiálů TSK, projektantu, MHMP a police. MB