Omezení spalování suchého rostlinného materiálu – nová obecně závazná vyhláška hl. města Prahy č. 5/2023

27. 9. 2023

Zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostliného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/obecne_zavazna_vyhlaska_HMP_52023_omezeni_spalovani_sucheho_rostl_materialu.html