ODVOZ BIOODPADU: 1.pololetí 2020

10. 2. 2020

STANOVIŠTĚ BIOODPADU – DATUM ČAS OD ČAS DO
ul. Bohdanečská, zahrádkářská kolonie (vjezd do zahrádkářské kolonie) – 29.3.2020 od 13:00 do 16:00
ul. Mikulovická, u zahrady školy (křižovatka s Ronovská ul.) – 5.4.2020 od 13:00 do 16:00
ul. Křemílkova, u dětského hřiště – 12.4.2020 od 13:00 do 16:00
ul. U Bakaláře, pod Normou – 26.04.2020 od 13:00 do 16:00
ul. V Žabokřiku (křižovatka s Turkovická ul.)- 10.05.2020 od 13:00 do 16:00
ul. U Cukrovaru, u garáží – 24.05.2020 od 13:00 do 16:00
ul. Bohdanečská, zahrádkářská kolonie (vjezd do zahrádkářské kolonie) – 14.06.2020 od 13:00 do 16:00