Odstranění nebezpečných dřevin podél nové cyklostezky

8. 11. 2021

Ve středu 10.11.2021 bude zahájeno odstranění nebezpečných dřevin podél nové cyklostezky podél Vinořského zámku. Kácení proběhne na základě pravomocného rozhodnutí o povolení kácení, které zohlednilo posouzení zdravotního stavu dřevin (viz přiložený dendrologický posudek, Ing. Samuela Burian, září 2021). Dva vzrostlé jasany ztepilé a jeden javor mléč budou na stanovišti zachovány a odborně ošetřeny tak, aby byly provozně bezpečné (bude proveden zdravotní řez, instalace dynamických vazeb).

Zachované dřeviny doplní výsadba 12 ks lip srdčitých, které budou vysazeny hned následný týden. Tato výsadba naváže a prodlouží stávající lipovou alej Vinoř-Kbely.

Odstranění dřevin, ošetření dřevin i následnou výsadbu provedou zkušení arboristé. Prosíme o respektování pracovního prostoru arboristů.

Ing. Jana Vaculová – správce městské zeleně

Úřad MČ Praha Vinoř

Tel. 702 298 623

e.mail: jana.vaculova@praha-vinor.cz

Dendrologický posudek