Odborné ošetření vzrostlých topolů kanadských – ulice Rosická

9. 3. 2021

Ve čtvrtek 11. 03. 2021 budou podél Bezejmenného potoka odborně ošetřeny vzrostlé topoly kanadské. Ošetření je součástí stabilizace lokálního biokoridoru „ V Žabokřiku“. Všechny topoly jsou z velké části suché, provozně nebezpečné. Hrozí statické selhání dřevin (rozlomení, pád velkých kosterních větví na přilehlou turistickou stezku).

Sesazovací řez provedenou zkušení arboristé, držitelé certifikátu ETW (European Tree Worker).

Prosíme o respektování pracovního prostoru stromolezců.