Odbahnění Biologického rybníka

17. 7. 2023

Vážení spoluobčané,
od zítra (t.j. 18.7.2023) až do konce srpna bude prováděno odbahňování Biologického rybníka. S tím je spojen i přesun značného množství vyschlých sedimentů nákladními vozidly. Ta budou vyjíždět na ulici Mladoboleslavskou u zámku (viz. foto). Žádáme o zvýšenou opatrnost v tomto prostoru jak na silnici, tak na cyklostezce.
Děkuji. Michal Biskup