Ničení osetých ploch v předzámčí Vinořského zámku

8. 8. 2023

Žádáme občany Vinoře, aby nevstupovali do čerstvě osetých ploch v revitalizovaném předzámčí Vinořského zámku a aby neničili nově založený park jízdními koly. V dírách po šlápotách a jízdních kolech semínko trávy nevzejde a musí se tedy tato plocha znova upravit a osít. Pokud kdokoliv uvidí někoho vstupovat do tohoto prostoru, prosím informujte úřad MČ. Děkujeme!