Návrat dětí do ZŠ

14. 4. 2021

Vážení rodiče dětí navštěvujících naši školu a školku,

situace se snad zvolna začíná obracet k lepšímu. Od 12.4.2021 se vrací do školy žáci prvního stupně (střídavě ob týden) a do školky předškoláci. Vše je podmíněno testováním dětí, které škola připravila a provádí podle nařízení ministerstva zdravotnictví a školství. Po náročných přípravách, kdy informace přicházely na poslední chvíli a nebylo jich málo, proběhlo podle mých informací úvodní testování hladce. Možnost přijít do školy využilo 183 žáků ze 192, kteří mohli přijít. Dalších 52 předškoláčků přišlo do mateřské školy.

Škola po celou dobu postupuje zcela v souladu se zřizovatelem. Chtěl bych požádat rodiče, jejichž názor je odlišný od stanoviska ministerstva zdravotnictví a školství, aby přestali žádat školu o přítomnost všech žáků a dětí bez testů a roušek. Mají možnost ponechat své dítě doma, ale určitě neovlivní provoz školy dle svých představ. Ta postupuje v souladu s vládními nařízeními.

Rád bych touto cestou poděkoval vedení a zaměstnancům školy za odvedenou práci a vyjádřil jim plnou podporu.

Milan Antoš, radní pro školství