Nádoby na jedlé tuky a oleje ve Vinoři

17. 4. 2020

Vážení občané,

nejpozději během úterý 21.4. bude na 3 stanovištích tříděného odpadu ve Vinoři (Rosická 653, Českodubská 787, U Bakaláře 516) umístěna nádoba na jedlé tuky a oleje, jak nás informoval poskytovatel služby, společnost Viking Group s.r.o.

Jedná se o nádoby o objemu 240 L. Nádoby jsou uzavřené s proříznutým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví s oleji, či jiných obalů z PVC. Svoz olejů by měl standardně probíhat ve frekvenci 1x měsíčně.

Věříme, že občané začnou jedlé tuky a oleje schraňovat ve starších PET lahvích a odnášet příležitostně do těchto nádob. Velmi by to pomohlo splaškové kanalizaci, kam tuky nepatří a výrazným způsobem ji zanášejí.

Za MČ Praha Vinoř předem děkuji všem, kdo tak budou činit.

Michal Biskup