Mimořádná rada MČ Praha Vinoř ke koronaviru 12.3.2020

12. 3. 2020

Zápis z 57. mimořádného jednání Rady MČ Praha-Vinoř, 

konaného dne 12. března 2020 od 17:00 hodin na  

ÚMČ Praha Vinoř Bohdanečská 97, 190 17 Praha – Vinoř 

 

Předsedající: starosta MČ Praha-Vinoř – Michal Biskup

Přítomni: radní – Milan Antoš, Robert Rytina, David Smoljak

Omluveni: Jan Červenka

Ověřovatelé: Robert Rytina, Milan Antoš

Zapisovatel: Michal Biskup

 

V návaznosti na mimořádnou situaci, kdy vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30. dnů, byla svolána mimořádná Rada MČ Praha Vinoř.

 

usnesení R57/1/2020:

Rada MČ Praha – Vinoř

 • Po konzultaci se zástupci ZŠ Vinoř ponechává MČ Praha Vinoř jako zřizovatel prozatím mateřskou školu v provozu. V případě prvního výskytu koronaviru na území Vinoře nebo u některého z rodičů žáka MŠ, dojede k uzavření MŠ.
 • Po konzultaci s ředitelkou KVC Vincent nařizuje uzavření KVC Vincent včetně knihovny a to až do odvolání.
 • Doporučuje zrušit zasedání zastupitelstva MČ Praha Vinoř plánované na 19.3.2020 a pověřuje starostu jeho zrušením. Náhradní termín bude včas zveřejněn.
 • Bere na vědomí uzavření Zámeckého areálu Ctěnice včetně muzea, zahrady i zrušení všech plánovaných kulturních akcí po dobu trvání nouzového stavu.
 • Pověřuje radního Roberta Rytinu zastavením tisku připraveného čísla Vinořského zpravodaje a jeho doplnění o aktuální informacemi a následným rychlým tiskem a distribucí.
 • Doporučuje výborům ZMČ a komisím Rady MČ Praha Vinoř, aby došlo k odložení jejich plánovaných zasedání po dobu trvání nouzového stavu.
 • Doporučuje ÚMČ vyřizovat maximum agendy elektronicky, vyžadovat bezhotovostní platby, v případě nutnosti zkrátit úřední hodiny a Rada MČ Praha Vinoř zároveň vyzývá občany, aby se fyzicky dostavovali na ÚMČ jen ve skutečně nezbytných případech.
 • Doporučuje zveřejňovat důležité informace týkající se dopadu koronaviru na chod MČ Praha Vinoř primárně na webových stránkách, případně na ně upozorňovat i místním rozhlasem.
 • Doporučuje ÚMČ oslovit občany nad 80 let s nabídkou pomoci, například donáškou nákupu, nebo léků po dobu trvání nouzového stavu.
 • Rozhodla o uzavření sportovišť v MČ Praha Vinoř (Sokolovna, Fotbalový areál, tělocvična ZŠ).
 • Ruší všechny sportovní, kulturní a společenské akce v katastru MČ Praha Vinoř.
 • Vyzývá občany aby v případě potvrzeného výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) v katastru MČ Praha Vinoř neprodleně informovali ÚMČ.

Michal Biskup, starosta MČ Praha-Vinoř                     ……………………………………………..

Ověřovatelé:

Robert Rytina                                                                        ……………………………………………..

Milan Antoš                                                                           ……………………………………………..