Metropolitní plán – podávání námitek a připomínek

24. 5. 2022

Metropolitní plán – podávání námitek a připomínek

Dne 26.4.2022 byl zveřejněn aktuální návrh Metropolitního plánu Prahy. Lze jej shlédnout na tomto odkazu: https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/index.html,  nebo na výstavě To je Plán, která se do 30. června koná v Institutu plánování a rozvoje (Vyšehradská 57, Praha 1), kde  přítomní asistenti zodpoví i případné dotazy. Námitky a připomínky k návrhu Metropolitního plánu je možné podávat do 30.6..

V případě, že se chystáte k Metropolitnímu plánu podat námitku a chcete, aby ji  MČ Vinoř podpořila podáním připomínky, zašlete prosím text Vaší námitky najana.zacharova@praha-vinor.cz do 5.6.2022.  Zastupitelé na příštím zasedání zastupitelstva, které se koná 26.6. Vaši námitku posoudí a rozhodnou o případné podpoře Vaší námitky podáním připomínky MČ Vinoř.