Koronavirus aktuality 14.3.2020

14. 3. 2020

Chod ÚMČ Praha Vinoř se od pondělí 16.3.2020 do odvlání řídí „Pokynem tajemníka č. 1/2020“. Zejména jsou omezeny úřední hodiny PO a STŘ 8.00 – 16.00 hodin a občané se vyzývají, aby osobně kontaktovali úřad jen v nezbytných případech. Platby budou přijímány prioritně bezhotovostně.

Žádáme občany aby pro komunikaci s úřadem využívali elektronickou formu komunikace:

V pracovních dnech tel. 286 851 114, 286 851 483 a e-mail: podatelna@praha-vinor.cz

O víkendech a mimo pracovní dobu je pravidelně monitorován e-mail: Starosta@Praha-Vinor.cz

V závažných případech lze kdykoli (24h/den včetně víkendů)  použít tel: +42O 6O3 4OO 945 (starosta)

Michal Biskup