Koronavirus aktuality 13.3.2020 – průběžně aktualizováno

13. 3. 2020

ÚMČ začalo pracovat na bodech, na kterých se včera večer usnesla Rada MČ Praha Vinoř (viz. zápis https://www.praha-vinor.cz/mimoradna-rada-mc-praha-vinor-ke-koronaviru-12-3-2020/ ).

Zejména se jedná o vytipování seniorů, kterým bude nabídnuta pomoc s nákupy a vyzvedáváním léků. Skupina seniorů nad 80 let, u kterých není známo, že se o ně stará rodina, nebo jsou v nějakém zařízení, bude kontaktována od pondělí 16.3.2020. Pokud potřebuje obdobnou pomoci i někdo další, ať kontaktuje přímo ÚMĆ (telefonicky nebo e-mailem, ne osobně!)

Dostali jsme informaci že Zámecký areál Ctěnice otevře alespoň zahrady (zbytek zůstává uzavřen)

Radní pro sport Milan Antoš jedná s fotbalisty o umožnění tréninků pro děti na venkovním hřišti za předem stanovených podmínek (např. nebudou se vyžívat šatny, omezený počet dětí…), aby když je zavřená ZŠ, byla alespoň nějaká možnost jak trávit volný čas.

Na venkovní úřední desce ÚMČ byla oddělena sekce pro opatření, informace a rady týkající se koronaviru. Toto opatření bylo realizováno pro lidi, kteří z nějakého důvodu nekomunikují elektronicky. Jinak hlavní komunikační kanál zůstává web Vinoře a Facebook Vinoře, v naléhavých případech i místní rozhlas.

Doplněno v 13:30

Již dnes je jasné, že se budou odsouvat zápisy do prvních tříd ZŠ. Měly by být hotové do konce dubna, ale pokud budou trvat vyhlášená mimořádná opatření, buď dojde k zápisu elektronicky bez účasti dítěte, nebo se zápisy odsunou na konec dubna (případně i dál). MČ Praha Vinoř vyčká metodického pokynu MHMP.

Stejně tak se odsouvá na neurčito vítání občánků ve Vinoři.

O náhradních termínech zrušených akci budou občané včas informováni.

Michal Biskup