Konec platnosti výstrahy „Nebezpečí požárů“

10. 7. 2019

Konec platnosti výstrahy „Nebezpečí požárů (nízký stupeň nebezpečí)“ je v pátek 12. 7. 2019 ve 12:00 hodin. V souvislosti s tím ve stejnou dobu pozbude pro další období platnost Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26.4.2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.