Konec kouře nad Vinoří

11. 3. 2020

Dne 1. října 2020 vstoupí v platnost vyhláška HMP c. 11/2019 Sb., zakazující spalovat uhlí, koks a uhelné brikety v kamnech a kotlích, které nedosahují parametrů minimálně 3. emisní třídy. To znamená, že ve Vinoři by se již neměly linout z některých komínů černé sloupy kouře, nebo bílý, po síře zapáchající štiplavý dým.
S nerespektováním vyhlášky jsou spojené i značné sankce a proto je nutné nevyhovující staré kotle vyměnit. Nový kotel není úplně levná záležitosti a proto MČ Praha-Vinoř upozorňuje na možnost využít poslední vysoké dotace na výměnu starých neekologických kotlu na tuhá paliva s ručním přikládáním. Podrobnosti v přiloženém letáku.

Kotlíkové Dotace 2020

MB