Kam s tetrapaky?

25. 9. 2023

Vážení občané,

v poslední době se na ÚMČ obrací občané s dotazem, kam mají házet roztříděné nápojové kartony, když jim „zmizel“ kontejner?

Na venkovních stanovištích na tříděný odpad dochází k významné změně. Nově se do žlutých nádob na plasty budou vhazovat i nápojové kartony (tetrapaky). Tato změna se postupně zavádí na celém území Prahy. Cca od půlky září začala firma AVE Pražské komunální služby, a.s. žluté nádoby na separačních stanovištích polepovat označením „multikomoditní sběr“ a grafickým vyobrazením, které ukazuje, že do žluté nádoby patří plasty a nápojové kartony. Nádoby na tetrapaky již byly staženy. Tato změna nastává z důvodu, že sběr nápojových kartonů je velmi finančně nákladný a obsah nádob je znečištěn příměsí jiných odpadů.

Michal Biskup

https://ksnko.praha.eu/map-separated/