Kácení na hřbitově 30.-31.03.2020

25. 3. 2020

Ve dnech 30. – 31.03.2020 bude na vinořském hřbitově probíhat kácení tří borovic vejmutovek a dvou bříz bělokorých.

Kácení bude probíhat na základě pravomocného rozhodnutí o povolení kácení a provedou ho zkušení arboristé.

Prosíme o respektování pracovního prostoru stromolezců.