Havarijní stav jednoho z Miranových dubů

25. 9. 2023

Havarijní stav jednoho z Miranových dubů si vyžádal urgentní odborné ošetření, které proběhne 25.9.2023.

Před několika málo dny se z Miranova dubu rostoucího přímo u cesty odlomila velká kosterní větev o váze desítek kilogramů. Ihned po zjištění stavu jsme kontaktovali Lesy hl. m. Prahy, které se o památné stromy na území hlavního města starají. Současně byl osloven arborista a soudní znalec v oboru arboristika, který se na místo jel obratem podívat a následně konstatoval, že stav stromu je natolik závažný, že je nezbytně nutné bezodkladně reagovat a provést sesazení koruny v tzv. havarijním režimu (odborné vyjádření k aktuálnímu stavu památného dubu přikládáme).

Odborné ošetření stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti bude proveden v pondělí 25. 9. 2023. Prosíme kolemjdoucí o respektování pracovního prostoru stromolezců.

Podrobnější informace ohledně dalšího osudu Miranova dubu zveřejníme v nejbližších Vinořských novinách.

Ing. Jana Vaculová

referent veřejné zeleně

Odborné Vyjádření K Havarijnímu Dubu Ve Ctěnickém Háji