Fungování ÚMČ Praha-Vinoř v době zhoršující se situace COVID-19

8. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s rapidně se zhoršující situací COVID-19 i druhým kolem voleb do Senátu ČR Vás žádáme, abyste se tak jako v jarních měsících dále objednávali před každou návštěvou úřadu. Můžete tak činit na tel. 286 851 114 nebo přes e-mail podatelna@praha-vinor.cz. Pokud potřebujete neodkladnou záležitost vyřídit s konkrétním pracovníkem, tak na něj kontakty naleznete na webových stránkách MČ – www.praha-vinor.cz  v sekci Kontakty. Zároveň upozorňujeme, že okno podatelny je nyní otevřeno ze dvora úřadu, aby případní čekající nebyli v kolizi s lidmi čekajícími na poště a zároveň nečekali v uzavřeném prostoru.

Takto budeme postupovat, dokud se situace ovlivněná onemocněním COVID-19 neuklidní.

Děkujeme za pochopení!