Dotazy a připomínky k diskuznímu tématu Vinoř a doprava

1. 4. 2022

Ve středu 23. 3. 2022 se v Centru Mariapoli sešli zájemci o diskusi nad tématem „Vinoř a doprava“. V rámci živé diskuse získali zástupci MČ Praha-Vinoř podněty od zástupců našich obyvatel a informace o tom, co je v oblasti bezpečnosti dopravy trápí. K hlavním diskutovaným problémům patřil provoz na ulici Mladoboleslavská, dlouhodobě problematická situace v ulici Rosická, ale i obavy obyvatel ulice Klenovská, která je významně negativně ovlivněna staveništní dopravou do Přezletic. Přítomen byl i zástupce uvedené obce, pan Jan Macourek, který se také aktivně zapojil do diskuse a prezentoval například zájem Přezletic o vybudování tzv. vlakotramvaje. V příloze naleznete prezentaci pí Ing. Lenky Hluší, Ph.D., předsedkyně Výboru pro dopravu. Případné dotazy či připomínky k tématu prosím směřujte na petra@lindovska.cz.

Neváhejte a využijte také dalších možností diskutovat se zástupci MČ Praha-Vinoř! Nejbližší setkání proběhnou 6. 4. 2022 (Vinoř a nová nejen bytová výstavba II s Ing. Arch. Janou Zacharovou, zastupitelkou MČ) a 20. 4. 2022 (Vinoř a sportovní infrastruktura s panem Milanem Antošem, radním MČ pro sport). Těšíme se na Vaše podněty a poznatky ze života ve Vinoři!

2022 03 23 Doprava Prezentace