Dětská hřiště

27. 11. 2020

Městská část Praha-Vinoř vnímá dlouhodobě opakované požadavky rodičů na vybudování kvalitního dětského hřiště s velkými a rozmanitými herními prvky. Ke konci roku 2020 získala MČ dotaci, která uvolnila v rozpočtu finance na realizaci takového hřiště. Věcí se několikrát zabývala Rada MČ a rozhodla se na tento účel vyčlenit více než jeden milion Kč. Zároveň se Rada MČ seznámila s analýzou podobných hřišť v okolí a hlavně s prostorovou náročností jednotlivých herních prvků.

Díky normovým požadavkům na rozlehlé dopadové plochy a nutnému souladu s platným územním plánem je jediným vhodným místem, kde lze takové herní prvky umístit je ostrov V Podskalí, kde již dětské hřiště je. Tento prostor, v územním plánu klasifikovaný jako „ZP“ (zahrady, parky), umožňuje umístění dětských hřišť a proto zde již v minulosti bylo velké dětské hřiště plánováno, ale z finančních důvodů nebylo zcela realizováno v původně plánovaném rozsahu. Svojí rozlohou přes půl hektaru je desetkrát větší než další dětská hřiště ve Vinoři. Zároveň je zde vybudována potřebná infrastruktura, jako tři nezávislé vstupy, veřejné osvětlení a asfaltová cesta kolem hřiště.

Cílem MČ je v tomto prostoru dokončit původní záměr a doplnit zde velké atraktivní herní prvky, které nelze z prostorových důvodů umístit na jiných dětských hřištích. Jednat by se mělo zejména o vysoký lanový prvek (pyramida nebo zavěšená hnízda), nerezovou skluzavku zapuštěnou ve svahu, lanovku, lanovou dráhu, houpačku pro nejmenší děti, velkou prolézačku ve tvaru lodě, která tematicky navazuje na polohu hřiště na ostrově a mnoho dalších prvků. Většina prvků je situována do jižní části hřiště, kde je už nyní připravena písková mlatová plocha.

MČ předpokládá zvýšený zájem o využití doplněného hřiště a počítá i s rozmístěním dalších košů na odpadky, výsadbou zeleně, která může prostor hřiště zastínit a částečně i oddělit (jak vizuálně, tak akusticky) a intenzivnějším úklidem celého prostranství.

Osazení herních prvků by mělo proběhnout v prvním kvartálu roku 2021 a realizovat jej budou certifikované firmy. Při výběru prvků bude dbáno zejména na kvalitu a dlouhodobou stálost jejich provedení.

Vedení MČ doufá, že toto hřiště bude pro děti a jejich rodiče oblíbeným cílem jejich vycházek. Zároveň se již nyní rozbíhá kompletní rekonstrukce sportovního hřiště za školní tělocvičnou a v návaznosti na to i rekonstrukce sousedního dětského hřiště v ulici Opočínská. Jaro příštího roku by tak mělo být z hlediska dětských hřišť, po několika letech stagnace, pro Vinoř doslova přelomové.
Přibližné umístění prvků a ilustrační obrázky herních prvků jsou je vidět v přílohách.

PRVKY

Plánek