DEN VETERÁNŮ

6. 11. 2023

10. 11. 2023 od 18 hodin, v parku před hřbitovem

Přijměte pozvání k účasti na tradiční vzpomínce na vinořské oběti obou světových válek. Shromáždění se zúčastní vedení MČ Praha-Vinoř, modlitbu přednese P. František Čech, báseň Na flanderských polích zarecituje Magdalena Rytinová, hymnu zazpívá sopranistka Tereza Dlouhá.