Debata k SOKP (Silniční okruh kolem Prahy)

1. 3. 2020

Ve středu 11.3.2020 od 18 do 19:30 proběhne v Infocentru v Chaltické odborná debata k plánovanému okruhu kolem Prahy, který se ve východní části dotkne území Vinoře. Je to v dnešních dnech velmi aktuální téma, protože příslušné orgány začnou rozhodovat, kterou z variantou jít a proto doufám v hojnou účast občanů Vinoře.

Mé pozvání přijal z Ředitelství silnic a dálnic sám ředitel Závodu Praha pan Ing., Ph.D. Tomáš Gross a hlavní projektant okruhu. Jsou to asi nejpovolanější lidé, kteří představí všechny 3 nyní uvažované varianty, jejich plusy i mínusy, náklady na výstavbu a dopady na okolí. Jistě se dostane i na taková témata jako přesun vytěžených zemin při stavbě samotné, odvodnění do vzdálených vodotečí a proces EIA. Nás ve Vinoři asi bude nejvíce zajímat křižovatka okruhu s Mladoboleslavskou na hranici Vinoře a Podolánky a hlavně předpokládaný velký úbytek dopravy přes Vinoř.

Pánové jsou jistě připraveni odpovědět na vaše dotazy a naslouchat rozumným návrhům na podobu SOKP. Jsem rád, že po debatě o MHD, již se zúčastnili odborníci z ROPIDu, DPP a vedení Středočeského kraje, můžeme občanům Vinoře nabídnou další opravdu zajímavou debatu s odborníky na SOKP.

Všichni občané Vinoře jsou srdečně zváni.

Michal Biskup