Daň z nemovitosti – daňové přiznání

20. 11. 2019

Na základě dotazů občanů na posledním zastupitelstvu se ÚMČ obrátil na Finanční úřad pro hl.m.Prahu (Územní pracoviště pro Prahu 9) s dotazem, zda v souvislosti s novým koeficientem daně z nemovitosti je třeba podávat nové daňové přiznání? Odpověď, kterou ÚMČ obdržel zní:

Nové daňové přiznání podává poplatník pouze v případě, že dochází ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. Změnou okolností rozhodnou pro stanovení daně je třeba chápat jako např. prodej nebo koupě nemovité věci – v tomto případě podává poplatník nové daňové přiznání jen v případě, že po prodeji mu ještě nějaká nemovitá věc zůstala nebo přikoupil další nemovitou věc. Dále v případě, že došlo změně výměr zastavěné plochy u staveb,  změna počtu nadzemních podlaží staveb, změna druhu stavby apod., dále  změna výměry pozemků (také např. v souvislosti s digitalizací katastru nemovitostí a slučování pozemků), u podílového spoluvlastnictví změna poplatníka – buď jeden za všechny jako společný zástupce nebo každý sám za svůj podíl bude poplatníkem.

Všechna tato nová daňová přiznání je nutné podat do 30. ledna.

Pokud dochází ke změně koeficientů pro výpočet daně na základě vyhlášky Magistrátu pro hl.m.Prahu, proběhne přepočet daňové povinnosti správcem daně a poplatníkům bude sděleno platebním výměrem nebo  hromadným předpisným seznamem.