Cihly ze zámecké zdi

6. 8. 2021

Vážení spoluobčané,

MČ Praha-Vinoř musela ze statických důvodů a se souhlasem vlastníka rozebrat první část zámecké zdi (u křižovatky Mladoboleslavská x Vinořská). V současné době byla dokončena záchrana cca 5000 historických cihel, které budou využity na opravu historicky chráněné druhé části zdi před zámkem.

Cihly, které se na místě ještě nacházejí, je možno o víkendu 7.-8. 8. 2021 volně rozebrat a využít občany MČ Praha-Vinoř. Zbytek cihel a odstraněné malty bude následně využit do základů cyklostezky, která se v místě bude záhy budovat.

Případné zájemce o cihly MČ výslovně upozorňuje, že je třeba dbát všech pravidel bezpečnosti práce a plně dodržovat pravidla silničního provozu. Například neblokovat ulici Mladoboleslavskou stojícím vozidlem (nepřehledný úsek u zdi s křižovatkou, zatáčkou a přechodem pro chodce).

Michal Biskup