ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

30. 11. 2022

7. 12. 2022 | od 17:30 do 19:00 | zpívání od 18:00
VINOŘSKÉ NÁMĚSTÍ U VÁNOČNÍHO STROMU | zazpívají děti ze ZUŠ FOLKLORIKA + klávesy
váš zpěv doprovodní Nobles – housle + viola | texty koled k dispozici v tištěné podobě | doporučujeme světýlko
občerstvení ke koupi: svařák, nealko, něco na zub i hlad

KOLEDY KE STAŽENÍ

Děkujeme OBCI BARÁČNICKÉ, že jsme mohli převzít pomyslený organizátorský štafetový kolík této krásné akce. Srdečně zve Kultur Vinoř, z.s.