Balíček pro zdravotníka – reportáž paní Bukovanské

18. 3. 2021

Balíček pro zdravotníka

Inspirace od BIS….

Na lékaře a zdravotníky v našem společenstvítví (Hnutí fokoláre) od propuknutí pandemie modlíme opravdu denně. Přemýšleli jsme, jestli a jak bychom je mohli podpořit i konkrétní formou. Jednoho dne jsme na sociálních sítích zachytili výzvu Bezpečnostní informační služby (BIS), abychom se zapojili do akce „Česko děkuje“, kdy se zdravotníkům posílají různé sladkosti apod. Ředitel, Michal Koudelka, komentoval: „Zatímco na jaře jsme zdravotníkům tleskali, tak dnes si málokdo uvědomuje, že denně zachraňují stovky životů a zároveň jsou vystaveni tomu, že se to ne ve všech případech podaří. Je čas jim dát najevo, že o tom víme a mají náš nesmírný obdiv a vděčnost“. Napadlo nás, že bychom takovou akci mohli podniknout třeba i bez pomoci BIS, v rámci našeho křesťanského společenství. Doladili jsme ideu do podoby osobnější, tedy balíček dobrot se vzkazem poděkování, povzbuzení. Následně jsme kontaktovali motolskou nemocnici. Zprostředkovaně jsme se spojili s paní náměstkyní pro ošetřovatelskou péči. Ta návrh přijala opravdu vřele a pověřila celou záležitostí paní Ing. Marii Románkovou, koordinátorku pomoci z Odboru vnitřního auditu a řízení kvality vedoucí odboru.

 Síla spojených energií

Akce začala nabírat konkrétní podobu nejprve kolem farního komunitního centra v Praze –Stodůlkách a také v sousedním Barandově. Napadlo mě, když už se tato akce koná, proč neoslovit i naše skvělé sousedy ve Vinoři? Trochu v nás hrklo, když nám paní Románková sdělila přibližný počet pracovníků, kteří jsou zaangažovaní kolem covidové jednotky: 500. Víra ve spojené síly však překonala obavy. Začali jsme rozesílat zprávu všemi možnými komunikačními kanály, takže se šířila na webových stránkách, na facebooku, hromadným mailem, Whatsappaem atd. I ve Vinoři jsme spolu  s Klárou Loewensteinovou zprávu o akci rozeslali nejrůznějším přátelům a sousedům. Vzniklo odběrové místo před Centrem Mariapoli a akce začala. Během jednoho týdne se zapojilo opravdu velké množství lidí a šatna Centra Mariapoli se postupně zaplňovala krásnými balíčky s nejrůznějšími vzkazy a poděkováním od dětí i dospělých. Velice mě povzbudil telefonát i z místní cukrárny Marcipánka, kde se paní Dokoupilové podařilo pro akci nadchnout i své kolegy!

 Radost na obou stranách

Předání balíčků proběhlo 10. března. Po ránu vyrazil z Vinoře Ford Tranzit s řidičem a kamarádem Honzou Bílkem na trasu: Centrum Mariapoli, Komunitní centrum Barrandov a komunitní centrum sv. Prokopa. Zde se přidalo další prostorné auto Dacia. Obě auta byla naplněná až po okraj. Vzhledem k přísným opatřením proběhlo samotné předání v prostorách motolského parkoviště: balíčky putovaly z auta na rampu a z rampy je následně zaměstnanci Motola na kovových vozících rozvážili na jednotlivá oddělení. Paní Románková byla doslova v úžasu. Domnívala se, jak později komentovala, že přivezeme drobné balíčky „s tatrankou a jablíčkem“. Velkorysost dárců ji opravdu mile překvapila. Kolega paní Románkové se s námi několika slovy podělil o bezútěšnou situaci zdravotníků i lékařů, kteří trpí především po psychické stránce – neskutečný pracovní nápor, příliš častá úmrtí atd. Byl si jist, že balíčky je rozhodně povzbudí. To potvrdily následné písemnosti, které z Motola přišly. Pro ilustraci uvádíme alespoň dvě z nich:

Mnohokrát děkuji za balíček,  

Velice mne potěšilo,  že jsou ještě lidé,  kteří na nás upřímně myslí,  jsem ráda,  že to vím , všechny nás  to duševně posiluje…

 Přeji Vám a všem blízkým hodně zdraví, společně to zvládneme 🙂  

Ladislava Dvořáková 

Moc Vám děkujeme za „doplnění energie“ 🙂

(…) Udělala jste nám velkou radost a poskytla naději, že v naší zemi jsou i lidé, kteří Covid 19 a naší práci berou vážně.

Díky, zdravotníci z dětské části KZM, FN Motol

Nevím, ale, kdo měl větší radost: zda zdravotníci z balíčků, nebo my z toho, že jsme je mohli alespoň trochu povzbudit. Akce nám pomohla opustit své možná někdy covidově smutnící já a potvrdila pradávná a stále nová slova evangelia: Dejte, a bude vám dáno.

Řetězová reakce

Předáním balíčků v Motole však tento počin vlastně neskončil a akce se šíří dál. „Tato akce byla pro mne inspirací,“ říká Věra Luxová, „a zorganizovali jsme obdobnou sbírku i v Chocni. Ve stejný den jako v Praze jsme pak vezli 16 banánových krabic dárkových balíčků do Ústí nad Orlicí. Pracovníci nemocnice a záchranné služby byli mile překvapeni. Díky tomu, že se nadchli i další lidé, připravují stejnou akci pro nemocnici Na Homolce i pro Thomayerovu nemocnici. A zrodil se další nápad, podpořit zdravotníky na Bulovce.  Pustíme se do toho ještě jednou?

Ludmila Bukovanská