VÝSTAVA – PŘÍBĚH RODINY KOLBENŮ

VERNISÁŽ 12. 12. od 18 hodin SPOLEČENSKÝ SÁL POD NORMOU

Výstava potrvá jen do 19. 12. 2023 a můžete ji navštívit ve čtvrtek a pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 12 hodin, ponělí-zavřeno z důvodu setkání zastupitelů MČ se seniory a konání zastupitelstva MČ a v úterý od 15 do 18 hodin. (středa 13. 12. je v sále soukromá akce)
Jiný čas prohlídky je možné domluvit na tel.: 603 479 203. Výstava se koná ve spolupráci se spolkem Kolbenova vila, z.s., pod záštitou senátora Davida Smoljaka.

Kolben ve Vinoři

Co se vám vybaví, když se řekne KOLBEN? Někdo si možná vzpomene na rčení „Chodím tam jak do Kolbenky!“ odkazující na Průmyslové závody ČKD, které se dnes postupně proměňují v apartmánové bydlení.
Emil Kolben ale nebyl jenom průmyslník, který stejně jako Škoda nebo Baťa zásadně ovlivnil vývoj
v českých zemích. Byl zároveň vizionář, který během svého života spolupracoval se slavnými vynálezci Edisonem i Teslou, v Praze soupeřil s Františkem Křižíkem a významně se u nás zasloužil
o zavedení varianty střídavého proudu.
Jsme proto rádi, že se našemu senátorovi DAVIDU SMOLJAKOVI podařilo spolu se spolkem Kolbenova vila, z.s. uspořádat výstavu PŘÍBĚH RODINY KOLBENŮ, která připomene českého velikána, od jehož smrti letos uplynulo osmdesát let.
Vernisáž výstavy proběhne v multifunkčním sále pod Normou 12. prosince od 18 hodin. A účast kromě pořádajícího senátora přislíbil i ZDENĚK SVĚRÁK, který na prknech Divadla Járy Cimrmana spolu s ostatními herci nejednou nejslavnějšího českého elektrotechnika připomněl!