VINOŘSKÝ VANDRÁČEK

Tradiční rodinný pochod. Pořádá KC Vincent, p.o. MČ Praha-Vinoř.
(datum akce se může z organizačních důvodů posunout)