VEČER PRO DUŠI Třetí setkání nese název: Probouzení

ČTVRTEK 16. 2. 2023 od 18 do 20 hodin |vstupné 300 Kč

Perský básník Rúmí kdysi napsal: „Ve tvém srdci je svíčka připravena k zapálení. V tvé duši je prázdno připravené k naplnění. Cítíš to, že?“ Tato slova mohou být mottem pro další setkání věnované lidské duši ve Vincentu. Zastavíme se např. u následujících otázek: Jak se ocitáme na spirituální cestě, na kterou nás naše duše zavolá? Jakou podobu tohle volání mívá a jak se projevuje
v našich všedních dnech? Pokud pozvání přijmeme, nakolik se může změnit to, jak žijeme a jak vnímáme sebe samé?

Večerem provází: Eva Labusová, více na www.evalabusova.cz. Pro přihlašování, rezervaci míst a platbu vstupného pište
do 10. 2. 2023 Markétě Kilingerové na vincent@praha-vinor.cz. Vítaní jsou všichni, kteří respektují sebe i druhé a různost pohledů vnímají jako obohacení a možný zdroj inspirace.