Večer pro duši 4

od 18 do 20 hodin, KC Vincent, Opočínská 364, Vstupné: 300 Kč

Kdo je to já?

Už v 7. století před Kristem visel nad vchodem do věštírny v Delfách, považovaných v antickém Řecku za střed světa, pověstný nápis: Poznej sebe sama. Otázky okolo „já“ zaměstnávaly lidi od nepaměti. Současná psychologie ho vnímá jako relativně autonomní instanci, která samostatně myslí, plánuje i jedná. Přesto máme všichni zkušenost, že až příliš často nejsme pány ve svém domě – zažíváme rozpor mezi tím, co chceme, a tím, co nakonec děláme. Háček je v tom, že NĚCO V NÁS řídí naše chování, zatímco NĚCO JINÉHO V NÁS s tímto chováním nesouhlasí. Ukazuje se, že našich „já“ je celá řada a každá myšlenka v naší hlavě, s níž se naše mysl ztotožní, může vytvořit další. Ke svému nejdůležitějšímu, tzv. Bytostnému Já, se můžeme přiblížit svou vnitřní prací, když na cestě od nevědomého k vědomému začínáme chápat odvěké tajemství a dar života: možnost stát se, kým jsme ve své nejhlubší podstatě…

Večerem provází: Eva Labusová, více na www.evalabusova.cz

Pro přihlašování, rezervaci míst a platbu vstupného pište do 10. března 2023 Markétě Kilingerové na vincent@praha-vinor.cz.

Vítaní jsou všichni, kteří respektují sebe i druhé a různost pohledů vnímají jako obohacení a možný zdroj inspirace.