Staročeské máje ve Vinoři

Pořádá Obec Baráčníků J. A. Komenského ve Vinoři