Staročeské máje ve Vinoři

Obec Baráčníků J. A. Komenského ve Vinoři vás tímto zve na Staročeské máje ve Vinoři.

Průvod vychází ve 14 hodin z prostranství pod Normou.

Trasa vede ulicemi: U bakaláře, V obůrkách a V podskalí.  Cíl je Hoffmanův dvůr.

Do kroku zahraje kapela Třehusk. S průvodem půjdou i koně, oslík a poník.

 

Co jsou Máje? Staročeské máje jsou oslavy, které se na českém venkově konají na počest jara, lásky
a plodnosti. Dívky a chlapci se převlékají do krojů a vyrazí v průvodu tancovat po vesnici.