STAŘÍ SLOVANÉ A JEJICH DUCHVNÍ SVĚT – PŘEDNÁŠKA

14. 12. od 18 hodin, Společenský sál Pod Normou, Mladoboleslavská 551, Vstupné 200 Kč

Přednáší Mgr. Jiří Dynda, Ph. D. (Slavonský ústav AV  ČR), pořádá: SLOVANÉ – n. s., Slovanská obec Praha-Vinoř

Dochovaná hmotná kultura, koncepce vnímání světa – tři světy, představy o zásvětí a kultu předků, posvátný prostor a archeologické nálezy.