ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Pořádá KC Vincent, p. o. MČ Praha-Vinoř.