PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

TERMÍN: 14. 8. –18. 8. 2023, CENA: 2890 Kč

Pro děti od 3 do 12 let. Během našeho příměstského tábora si děti připravují mini muzikálové představení, které na konci předvedou rodičům. Vyrábějí kulisy, kostýmy, rekvizity. Tančí, zpívají a hrají celý týden. Samozřejmě nechybí ani venkovní radovánky, procházky a další klasické táborové aktivity.Cena zahrnije stravu a pitný režim. Podrobnosti najdete na www.detska-studia.com.
Přihlášky a další informace dostanete na: musicstudio@detska-studia.com, tel: 602 684 198.