Příjem žádostí o dotace a dary pro neziskové a zájmové organizace do 15. 12. 2023!

Rada MČ na svém 39. jednání dne 8. 11. 2023 schválila vyhlášení příjmu žádostí o dotace
a dary pro rok 2024.

Žádat mohou neziskové a zájmové organizace, sportovní kluby, sdružení, kulturní organizace, zapsané spolky a podobné subjekty, které na území MČ Praha-Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života, seniorů a mládeže nebo v blízkosti MČ Praha-Vinoř provozují svoji činnost za účelem podpory sportu, kultury, komunitního života seniorů a mládeže a významnou měrou jsou jejich členové obyvateli MČ Praha-Vinoř.

Žádosti jsou rozděleny do dvou forem:

1. Dary do výše 10 000 Kč na podporu aktivit žadatele v roce 2024.

2. Dotace na provoz či investiční záměr žadatele v roce 2024.

Termín odevzdání žádostí písemnou formou je nejpozději do 15. 12. 2023 na adresu: Úřad MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř, případně datovou schránkou,
ID: m5pbt2p, nebo e-mailem na adresu: podatelna@praha-vinor.cz.

Formulář žádosti o dotace najdete na našich webových stránkách pod odkazem: www.praha-vinor.cz/urad-mc/dokumenty/

Pro poskytnutí daru formulář není, zde stačí žádat dopisem nebo e-mailem. Obsahem obou žádostí  musí být název organizace, IČ, jméno jednatele, bankovní spojení a uvedení dalších jiných zdrojů financování.