Pozvánka na Setkání seniorů s vedením městské části

Milí vinořští senioři,
zveme Vás na předvánoční setkání s vedením městské části, které se bude konat ve Společenském sálu pod Normou dne 18. 12. 2023 od 15 hodin.

Přijďte pohovořit s panem starostou o revitalizaci parku před hřbitovem, o výstavbě nových ordinací nebo o fungování úklidu Vinoře, s panem místostarostou o kulturních akcích, s paní místostarostkou o změnách v dopravě či o vzniku nových cyklostezek a s pány radními o budoucích projektech školy či veřejné zeleně.
Z kapacitních důvodů svou účast prosím hlaste na tel. 606 053 092 nebo
e-mailem: alice.cerna@praha-vinor.cz, případně osobně na podatelně MČ.

Děkujeme!