Kosí bratři, Jak to bylo na pouti

31. 8. 2022 od 18 hodin u hřiště v parku Zámeckého areálu Ctěnice.
Druhá letní pohádka, kterou pro vás připravily holky ze spolku Kultura Vinoř, z.s.