Kontejner velkoobjemového odpadu

Dne 14.12.2019 bude přistaven kontejner velkoobjemového odpadu na Vinořském náměstí (před farou) a to od 12 do 16 hodin.