FILMOVÁ STEZKA pro starší a pokročilé

22. 9. 2024, odpoledne,  Podskalí až prostranství pod Normou, pořádá Kultura Vinoř, z.s.
Letos se můžete těšit na filmy z roku, kdy se Praha připojila k Vinoři. (Nebo to bylo obráceně?)