DEJ SI NOHU ZA KRK

 7. ledna se slaví Mezinárodní den švihlé chůze – recesistický svátek inspirovaný legendárním skečem britské skupiny Monty Python z roku 1970. Přijďte se v tento den zapojit do prvního ročníku vinořského Pochodu švihlé chůze a podpořit tak celorepublikovou i celosvětovou akci. Startujeme ve 14.00 od fary na Vinořském náměstí a projdeme Mladoboleslavskou ke Café House pod Normou. Deštníky a aktovky vítány.