Česko zpívá koledy 2024

11. 12. 2024 od 17:30 do 19:00, zpěv koled tradičně jako všude v republice od 18:00

www.ceskozpivakoledy.cz