ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2023

VINOŘSKÉ NÁMĚSTÍ  v čase 17:30 až 19:00. WEB
Pořádá Kultura Vinoř, z.s.