7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř

7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř proběhne 12.9.2019 a mimořádně se bude konat v nových kabinách na fotbalovém hřišti. Kdo si chce prohlédnout kabiny, může tak učinit od 17:30 do 18:00, nebo po skončení zasedání Zastupitelstva MČ. Program jednání je vyvěšen zde.