4. CHF, JAZZOVÁ NOC, ROK 1924

4. Ctěnický hudební festival

19. 7. 2024 od 19 hodin, ve velkém sále klubovny Prague City Golf, Bohdanečská 203, Praha-Vinoř, Pořádá MČ Praha-Vinoř (Vincent)