Agenda ÚMČ Praha-Vinoř v době mimořádných opatření COVID-19

23. 3. 2020

Z důvodů opatření vydaných Vládou ČR bude agenda ÚMČ Praha-Vinoř probíhat v uvedených úředních hodinách (pondělí 15 – 18 hodin, středa 7 – 10 hodin) pouze po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě.

Žádáme občany, aby úřad kontaktovali pouze v nezbytně nutných záležitostech!

Až do odvolání je pozastaveno například:

  • Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
  • Ověřování pravosti podpisu (legalizace)
  • Czech POINT – např. zřizování datových schránek, poskytování výpisů z rejstříků trestů, katastru…
  • Přihlašování a odhlašování k trvalému pobytu
  • Vydávání a prodlužování rybářských lístků

Dále nejsou přijímány jakékoli platby v hotovosti ani platby kartou, akceptuje se pouze zaslání plateb bankovním převodem, případně poštovní poukázkou typu „A“.

Další agendy

  • Pronájem obecních bytů
  • Pronájem hrobových míst
  • Poplatky za psa
  • Vyjádření ke stavbě
  • Kácení dřevin a další……

je možné řešit pouze telefonicky, nebo elektronicky, například datovou schránkou, e-mailem, nebo lze dohodnout i videohovor přes Skype. Pokud je třeba doručit vyplněný formulář, je třeba ho zaslat vyplněný v pdf, nebo naskenovaný e-mailem, případně dokumenty doručit přes služby typu „Uschovan.cz“.