90 LET OBCE BARÁČNICKÉ

5. 10. 2022

Milé sousedky, vážení sousedé,
vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků J. A. Komenského Vinoř slaví v sobotu 8. 10. 2022
již 90 let od svého založení. A budeme rádi, když přijmete naše pozvání na toto významné výročí a společně s námi jej oslavíte.

Především vás zveme na velkolepý slavnostní průvod Vinoří, v jehož čele půjdou koně, za nimi praporečníci s prapory, krojovaní členové spolků z několika baráčnických obcí, kapela a veřejnost.
Průvod se začne řadit v 15 hodin z prostranství pod Normou z ulice V Obůrkách. Zastavíme se u pomníku padlých v parku u hřbitova, pokračovat budeme po Mladoboleslavské ulici na Vinořské náměstí k pomníku Jana Nepomuckého a lípě, kterou před 12 lety vysadili naši baráčníci. Vracet se budeme Urbanickou uličkou pod kostelem, V Podskalí a Telčickou uličkou zpět k Normě, kde naše krojované tetičky zatančí Českou besedu, tradiční český salónní řadový tanec. Na místě bude možné zakoupit občerstvení.
Následná veselice s hudbou k poslechu i tanci se přesune do společenského sálu pod Normu, kde Vám nabídneme sklenku dobrého moku.
Přejeme si, aby nám vyšlo počasí a abychom společně vytvořili dlouhý průvod, který se zapíše do vinořské kroniky jako milá vzpomínka.
Těšíme se Vás!
Konšelstvo Obce baráčníků Vinoř

První spolek baráčníků vznikl v Kolíně roku 1873. Bylo to období zakládání mnoha druhů různých vzdělávacích, podpůrných a vlasteneckých sdružení. Baráčníci, kteří se scházeli
v již zbořeném kolínském hostinci U Šleitrů, zvaném Baráček, se starali o podporování vdov, sirotků, chudiny a tuto činnost spojovali s vlastenectvím.
Dodnes baráčníci lpí na dodržování staročeských zvyků. Mimo pravidelné schůzovní činnosti organizují či se podílejí na organizaci společenských a kulturních akcí. Ve Vinoři se pravidelně zapojují do akcí Vinořský vandráček, Rozsvícení vánočního stromu, velikonoční jarmark i do akcí pro děti, pořádané Komunitním centrem VINCENT. Organizují baráčnické staročeské plesy a zábavy. Součástí zábav bývají i staročeské tance, např. Česká beseda. Dále se účastní různých místních aktů jako kladení věnců, slavnostní průvody apod. Svérázné jsou i rituály při velkých akcích a schůzích, prováděné často
v krojích.