Mobilní rozhlas

27. 2. 2022

Vážení spoluobčané,

již v době covidové hledala MČ Praha-Vinoř efektivní a moderní způsob komunikace s obyvatelstvem. Současná krize kolem napadení Ukrajiny, blížící se možná migrační vlna a snaha pomoci, informovat, žádat, varovat, vedla k výběru a aktivaci platformy Mobilní rozhlas. Dovolím si požádat maximum občanů o nainstalování aplikace Mobilní rozhlas, která je dostupná jak pro telefony s Androidem i iOS. Následně je možné vybrat Prahu-Vinoř.

Tento moderní komunikační kanál umožňuje rychlé a levné rozesílání aktuálních zpráv jak plošně, tak cíleně (třeba pro lidi v jedné ulici). Zároveň MČ má přesné informace, kolika lidem se zprávu podařilo doručit a kolik si jí přečetlo.

Uživatel si může filtrovat jen určitý typ zpráv, které ho zajímají. MČ se bude snažit distribuovat jen důležité informace. V krizové situaci lze přes tuto platformu odeslat i klasické SMS nebo e-maily.

Dosah současného místního rozhlasu je limitován a to jak místně, tak časově (nelze hlásit např. po 22 hodin). Ke všem zprávám v aplikaci Mobilního rozhlasu se uživatel může kdykoli vrátit. Samotné aplikace mají mnoho dalších funkcí, jako je například nahlášení závad, kdy stačí problém vyfotit a odeslat na úřad včetně souřadnic.

Zároveň bych chtěl poděkovat Komisi pro digitalizaci při Radě MČ, zejména pak Martinu Machovi, za pomoc při výběru a hodnocení komunikačních platforem vhodných pro užívání v MČ Praha-Vinoř

Děkuji také všem občanů, kteří si aplikaci nainstalují, pomůžou nám tím, zejména v současné těžké době, efektivně komunikovat důležité informace.

Michal Biskup

starosta MČ Praha-Vinoř