7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř

10. 9. 2019

Již tento čtvrtek proběhne 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř a mimořádně se bude konat v nových kabinách na fotbalovém hřišti. Kdo si chce prohlédnout kabiny, může tak učinit od 17:30 do 18:00, nebo po skončení zasedání Zastupitelstva MČ. Program jednání je vyvěšen zde.