Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Dokumenty, formuláře, žádosti 
 
Dokumenty, formuláře a žádosti
 

Úřad MČ Praha – Vinoř nepoužívá formuláře v elektronické podobě.

Běžné formuláře lze získat v kanceláři ÚMČ na adrese:

Úřad MČ Praha-Vinoř ul. Bohdanečská 97 190 17 Praha-Vinoř
telefon 286 851 114
fax 286 851 483
e-mail:  sekretariat@praha-vinor.cz

 

 

 Žádost o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace):
 • osobně na podatelně MČ Praha – Vinoř
 • písemně na adrese úřadu: Úřad MČ Praha-Vinoř ul. Bohdanečská 97
  190 17 Praha-Vinoř
  telefon 286 851 114
  fax 286 851 483
  Další možností je zaslání žádosti na elektronickou podatelnu s e-mailovou adresou:
  sekretariat@praha-vinor.cz

 Formuláře dostupné na Úřadě MČ Praha - Vinoř:
Pronájem bytů
K podání žádosti o byt je nutné vyplnit žádost a dotazník. Vyplněné doručíte osobně nebo poštou na Úřad MČ Praha-Vinoř. Vaše žádost bude přijata v podatelně a označena číslem jednacím. O zařazení do pořadníku žadatelů o byt rozhodne bytová komise. Pokud žádost nebude splňovat všechny podmínky dané pravidly o pronajímání bytů MČ Praha-Vinoř (viz pravidla pro podání žádosti o pronájem bytu) nebude do pořadníku zařazena.
 
Pronájem nebytového prostoru
Finanční příspěvek
Místní poplatky
 
Kácení dřevin
Termín kácení dřevin je vždy od 1.11. do 31.3.
Povolení kácení podléhají dřeviny o obvodu kmene větším než 80cm ve výšce 130 cm nad terénem nebo keře zabírající plochu větší než 40m2. U stromů s menším obvodem stačí v případě fyzické osoby pouze oznámení o kácení dřeviny, není potřeba žádat o povolení. Právnické osoby žádají o povolení vždy. Je-li pozemek, na kterém roste strom určený ke kácení, ve vlastnictví většího počtu osob, je nutné, v žádosti i v oznámení, doložit souhlas všech vlastníků. V případě, že o kácení žádá nebo oznamuje pouze nájemce pozemku, je nutný souhlas vlastníka popř. vlastníků.
K žádosti i k oznámení je nutné doložit situační nákres, doklad o vlastnictví pozemku, popř. fotodokumentaci.
Vyřízení žádosti o povolení kácení může v případě nedodání všech potřebných informací trvat i déle než 30 dnů,
proto je třeba podat žádost nejlépe do konce měsíce ledna

 Formuláře dostupné na místně příslušném úřadě:  Úřad městské části Praha 19

Odbor občansko-správní, Semilská 43, 19704 Praha - Kbely
Telefon
284 080 830 (vedoucí odboru)
284 080 836 (matrika)
284 080 834 (cestovní doklady)
284 080 837 (evidence obyvatel)
284 080 833 (občanské průkazy)


 Formuláře ke stažení na portále MVČR
 1. Informace
 2. Občanské průkazy
 3. Cestovní doklady
 4. Cizinci (Foreign Nationals)
 5. Důchody a výsluhy MV
 6. Evidence obyvatel
 7. Odškodnění obětí okupace
 8. Rodná čísla
 9. Úřady samospráv
 10. Zbraně a střelivo
 11. Lustrace
 12. Pro krajské a obecní úřady
 13. Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

 Formuláře ke stažení na portále Státní správa

Formuláře Ministerstva vnitra a Policie ČR

 • Vzory formulářů Ministerstva vnitra - Občanský průkaz, cestovní doklad, přihlašovací lístek, zbrojní průkaz, povolení pobytu, přidělení rodného čísla, lustrační osvědčení...
 • Záznam o dopravní nehodě - Dokumentace průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. Formulář ze serveru www.aba.cz (PDF, 68 kB)

Tiskopisy Ministerstva financí

Formuláře České správy sociálního zabezpečení

Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí

Formuláře Ministerstva spravedlnosti

Formuláře Ministerstva průmyslu a obchodu

 • Jednotný registrační formulář - Informace Ministerstva průmyslu a obchodu k jednotným registračním formulářům podávaným na "Centrálních registračních místech", zřízených na obecních živnostenských úřadech. Na "Centrálním registračních místě" může fyzická i právnická osoba ohlásit živnost, podat žádost o koncesi, učinit oznámení vůči finančními úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce.

Formuláře Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny